Organic Home Laos

Organic Home Laos

Organic Home Lao!

 ຂ່າວດີທີ່ຄວນບອກຕໍ່ !!! ກຽມພົບກັບ ຕະຫຼາດນັດ ກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຫ່ງທີ່ 7 ຢູ່ເດີນຈອດລົດພັດຕາຄານຊ້າງເຜືອກ ! ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ແຕ່ວັນຈັນ ທີ່ 09 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ  

 

ກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ອິນຊີ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີລາວ ເຂົ້າໃນການຜະລິດທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ແລະ ຮັບການຊຸກຍູ້ດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດຈາກກົມປູກຝັງ ຮ່ວມມືກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

 

ໃນປີ 2020, ສະມາຊິກກຸ່ມອິນຊີ ມີທັງໝົດ 313 ຄອບຄົວ, ກວມເອົາ 323,12 ເຮັກຕ້າ ໃນ 11 ບ້ານ, 6 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ປະຈຸບັນ ຕະຫຼາດກະສິກຳອິນຊີໄດ້ເປີດຂາຍ 7 ຈຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

 

 ຈຸດທີ 1 ຢູ່ເດີ່ນຈອດລົດ ລາວ-ໄອເຕັກ. ເປີດທຸກໆ ວັນພຸດ ແລະ ວັນເສົາ, ເວລາ 06:00 – 12:00.

 ຈຸດທີ 2 ຢູ່ຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ. ເປີດທຸກໆ ວັນເສົາຕອນເຊົ້າ, ເວລາ 06:00 – 12:00.

 ຈຸດທີ 3 ຢູ່ບ້ານຊ້າງຄູ້. ເປີດທຸກໆ ວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດຕ່ອນບ່າຍ, ເວລາ 14:00 – 18:00.

 ຈຸດທີ 4 ຢູ່ຫຼັກຫ້າ (ເດີ່ນຈອດລົດສະໂມສອນຕີດອກປິກໄກ່). ເປີດທຸກໆ ວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັັດຕ່ອນບ່າຍ, ເວລາ 14:00 – 18:00.

ຈຸດທີ 5 ຕະຫຼາດລາວສຳພັນ ບ້ານຊຳເກດ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ. ເປີດທຸກໆ ວັນອາທິດຕອນບ່າຍ, ເວລາ 14:00 – 18:00.

 ຈຸດທີ 6 ຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳ (ໜ້າຕຶກໃໝ່). ເປີດທຸກໆ ວັນອາທິດຕອນເຊົ້າ, ເວລາ 06:00 – 14:00.

 ຈຸດທີ 7 ເດີ່ນຈອດລົດພັດຕະຄານຊ້າງເຜືອກ 1 (ເປີດໃໝ່), ບ້ານຮ່ອງໄກແກ້ວ, ຈັນທະບູລີ. ຈະເປີດຂາຍ ວັນທີ 09 ເດືອນ ສິງຫາ 2021 ໃນທຸກໆວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດ, ເວລາ 07:00 – 17:00.

 

ນອກຈາກນັ້ນ, ກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີນະຄອນຫຼວງ ຍັງມີບໍລິການ ສັ່ງຊື້ຜັກອອນໄລ ຫຼື Organic Home Delivery ໂດຍສັ່ງຊື້ຜ່ານເວັບໄຊ https://organichomelao.com/ 

 

ຫຼື ໂທ 020 2804 0508

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: 030 5067484 ຫຼື 020 5521 6244

 

Share This On